Ochrana osobných údajov, cookies

Ochrana osobných údajov, platné od 25. 5. 2018

Spoločnosť Material Trade s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu aromatherapy-sk.eu, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

Material Trade s.r.o.
Latorická 45
821 07 Bratislava

IČO: 445 633 789
DIČ: 2023063020
IČ DPH: SK2023063020

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 66054/B.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: info@aromatherapy-sk.eu. 

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Pokiaľ si na e-shope www.aromatherapy-sk.eu objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobné údaje spracovávame po dobu, ktorú ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, § 76 v znení neskorších predpisov.

Ak ste zákazník e-shopu aromatherapy-sk.eu, tzn. dokončili ste registráciu, spracovávame Vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti Material Trade s.r.o., tzn. hlavne za účelom ponúkania ďalšieho tovaru z ponuky aromatherapy-sk.eu a to na základe právneho titulu oprávnený záujem správcu.


Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, údaje o nákupných zvyklostiach.

Tieto osobné údaje spracovávame po dobu trvania obchodnej spolupráce, najdlhšie však 3 roky od jej ukončenia.

Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu so žiadosťou o odhlásenie na info@aromatherapy-sk.eu.

Ak nám píšete cez e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracovávame a využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu aromatherapy-sk.eu) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

Ide najmä o tieto činnosti:

za účelom doručenia tovaru dopravcovi odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava

za účelom vývoja a správy e-shopu aromatherapy-sk.eu a jeho nákupného procesu majú k Vašim osobným údajom prístup naši externí vývojári zo spoločnosti BiznisWeb, IRISOFT, s.r.o., Sídlo firmy: Pod Juhom 6477, Trenčín, SR, ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje sa môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate 
aromatherapy-sk.eu a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

- uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne.

- prihlásenia a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte.

- zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich internetových stránok.
- analýzu. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje.
- marketing. Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov.

 

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke "Pomoc" Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail info@aromatherapy-sk.eu.

Naše vybrané produkty

Prihlásenie