ČO MUSÍ SPLNIŤ KOZMETICKÝ VÝROBOK, NEŽ SA DOSTANE K ZÁKAZNÍKOM ...

Pridané: 8.3.2019 12:41:44 Počet zobrazení: 530

08 Marec 2019

Kritérií, která po nás jako výrobci požaduje EU, je opravdu požehnaně. Manažerka kvality Bc. MARTINA SRPOVÁ pro vaši představu uvádí alespoň ty nejzákladnější:

„Nejdůležitější je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30.listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. Zde jsou popsána jasná a podrobná pravidla, jejichž hlavním cílem je zajistit vysokou ochranu lidského zdraví. Je závazné v celém Evropském společenství.
V České republice je povinen výrobce, dovozce nebo distributor, který uvádí kosmetické přípravky do oběhu, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích: mít zhodnocení bezpečnosti přípravků notifikovat přípravky do portálu CPNP – Cosmetic Products Notification Portal (jde o on-line portál pro oznamování nově vzniklých kosmetických přípravků, 
který je přímo v Bruselu). 

Při prezentaci a nabídce kosmetických přípravků spotřebiteli musíme dodržovat také ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy poctivost prodeje, povinnost neklamat spotřebitele a informovat ho o vlastnostech výrobku. Nařízení pamatuje i na povinné označování  kosmetických přípravků. Jako výrobci a distributoři jsme povinni na vnější obal přípravku nesmazatelně, čitelně a viditelně uvést povinné údaje, jako jsou jméno a adresa výrobce, jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti či objemu, datum minimální trvanlivosti, zvláštní upozornění týkající se použití, číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku, funkci přípravku a seznam přísad uvedený slovem „Ingredients“. Co nás asi trápí nejvíce, je Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodněné tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky. A tady narážíme na veliký problém, který zmiňujeme v tomto článku už výše. Kosmetika Original ATOK má ve svém složení rostlinné oleje, éterické oleje a další čistě přírodní rostlinné složky, jejichž pozitivní účinky na zdraví jsou ověřené tisíciletou tradicí, nicméně tyto skutečnosti nesmíme uvádět. Kosmetický přípravek má dle Nařízení jasnou definici: Kosmetickým přípravkem je jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Vzhledem k této definici kosmetického přípravku tedy nemůžeme uvádět, že léčí, hojí, pomáhají proti bolesti a podobně. To přísluší pouze léčivým přípravkům, které již podléhají jiné legislativě. Jako výrobci musíme dodržovat další dlouhou řadu zákonů, vyhlášek, nařízení, směrnic a doporučení, například o chemických látkách a směsích, o lihu, obalech, odpadech a mnohých jiných, na které by rozsah tohoto článku určitě nestačil. Dnes jsem pro vaši představu zmínila alespoň malou část.“

Diskusia

(0 komentárov)

Naše vybrané produkty

Prihlásenie